Brengt organisaties verder!

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Overheden en andere organisaties met een publieke taak zullen zich daaraan moeten aanpassen. Vanuit haar deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid helpt Van Lieshout Bestuursmanagement deze organisaties om managementproblemen en strategische vraagstukken zodanig op te lossen dat ze weer verder op weg geholpen worden in het dienen van haar publieke taken. Dan doen we door dwarsverbanden te zoeken, verbindingen te leggen en waar nodig nieuwe wegen te bewandelen, samen met alle betrokkenen.

Nieuws

Website vernieuwd!

De website van het bureau is onlangs in technisch opzicht geheel vernieuwd. De website voldoet nu weer aan de eisen anno 2015 en is beter toegankelijk geworden voor laptop, tablet en smartphone.Met dank aan webmaster Andy Kuipers.

Bedrijfsexcursie naar groenste kantoorgebouw van Nederland

Op 5 februari organiseert het Innovatiehuis MKB Keyport samen met COS-Limburg en MKB-Limburg een bedrijfsexcursie naar het nieuwe kantoorgebouw van Geelen Counterflow in Haelen. Deze excursie staat in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de deelnemers kunnen zelf ervaren hoe nieuwe kantoorgebouwen er in de nabije toekomst uit gaan zien. Voor meer informatie zie www.innovatiehuismkb.nl

Limburg bereidt provinciaal sectorplan voor

Op verzoek van de provincie Limburg zijn werkgevers- en werknemersorganisaties momenteel bezig met het voorbereiden van een sectorplan om meer mensen van werk naar werk te begeleiden. Hoewel de arbeidsmarkt in Limburg momenteel eerder ruim dan krap is, kan deze situatie snel wijzigen indien de economie aantrekt en de vervangingsvraag door de vergrijzing omvangrijker wordt. Innovatieve en grensdoorbrekende oplossingen zijn noodzakelijk om het MKB te blijven voorzien van de juiste medewerkers. Michel van Lieshout is als penvoerder bezig om het nieuwe sectorplan vorm te geven.

Al 6000 scholingstrajecten voor medewerkers in het MKB

Vanuit het project MKB Mach3 zijn al 6000 scholingstrajecten voor 2700 medewerkers van start gegaan. Dit project overtreft daarmee alle verwachtingen die vooraf waren geformuleerd. Ondernemers in het MKB blijken in praktijk duidelijk behoefte te hebben aan begeleiding bij het opstellen van bedrijfontwikkelingsplannen en opleidingsplannen voor de eigen medewerkers. Voortdurende scholing wordt steeds meer als een strategisch instrument gezien om de positie van het bedrijf op de markt te versterken. In het voorjaar wordt het project, dat gefinancierd is door de provincie Limburg en het bedrijfsleven, afgerond. Van Lieshout Bestuursmanagement en MKB-Limburg verzorgen het projectmanagement. Voor meer info zie www.mkbmach3.nl